Elektriko Patarimai

Konsultacijos bei užsakymai
01.

Renovuokite savo seną elektros instaliaciją (visą elektros tinklą savo būste). Jeigu tik norite galite užsisakyti ir jums bus įrengta naujomis ir saugiomis medžiagomis visa elektros instaliacija, t.y. bus naujai nutiesti kokybiški, atitinkantys reikalavimus, saugūs ir ilgaamžiai kabeliai ir laidai, pakeistos rozetės ir jungtuka į naujus, patogius, reikiamose vietose esančius jungiklius. Bus paskaičiuota ir įvertinta kiek ir kokių rozečių tikslinga statyti, kad elektros naudojimas būtų paskirstytas per keletą atskirų naudojimo vietų (rozečių) o ne per vieną. Tai pat bus pastatyti reikiami elektros automatai, kad būtų galimybė saugiai bet kada atjungti kažkokią elektros instaliacijos ar įrangos dalį, taip pat ji padidins ir užtikrins saugumą ir elektros srovės atjungimą gedimo ar kažkokio netikėto atsitikimo atveju.

02.

Pasikonsultuokite ir jeigu tikslinga užsisakykite ir jums bus įrengti papildomi saugikliai srovės nuotėkio relės, papildomi automatai ir kiti taškai, padidinantys saugumą atskirose būsto vietose.

03.

Naujai įrengta, iš kokybiškų ir ilgalaikių medžiagų, saugi elektros instaliacija padės jums sutaupyti sunaudojamą elektros energijos kiekį, apsisaugoti nuo galimo elektros srovės nuotėkio bei nuostolių.

04.

Naujai įrengta ir saugi elektros instaliacija leis jums ilgiau ir saugiau naudoti bet kokius buities prietaisus ar elektros techniką.

05.

Jeigu elektros įranga jūsų gyvenamajame būste įrengta seniai (prieš 15 m. ir seniau) galime teigti kad daugelis elektros įrangos dalių nebeatitinka šiuolaikinių saugos reikalavimų. Ypač jeigu naudojantis dažnai „išmeta saugiklius“ ar išsijungia automatai, jeigu nutrūksta elektros energijos tiekimas, jeigu kažkur elektros laidų kontaktų vietose matote kibirkščiavimą ar blykčiojimą- jūs esate nesaugus dėl galimo elektros srovės nuotėkio.

06.
  • Jeigu jūsų būste grindys yra iš akmens masės plytelių ar kitų ypač laidžių elektros srovei medžiagų, jeigu grindys kartais būna aptaškomos vandeniu ir čia pat naudojate elektros prietaisus, bet jūsų elektros įrangos schemoje nėra srovės nuotėkio relės- jūs tikrai nesaugus dėl elektros srovės nuotėkio.
  • Jeigu elektros kabeliai ir laidai kuriais tiekiama elektra jūsų naudojimui yra per silpni išaugusiam elektros apkrovimui, sujungdami daugiau elektros prietaisų nei leidžiama pagal techninius reikalavimus esamų kabelių ir laidų , jungiklių nurodymuose esate nesaugus dėl galimo savaiminio užsidegimo ir elektros nuotėkio.
  • Jeigu naudojate prailgintojus, į kuriuos sujungiate iš karto keletą elektros prietaisų, sukuriate per didelę apkrovą kažkokiam elektros lizdui- esate neužtikrintas kad jūsų naudojama elektros įranga neišeis iš rikiuotės neperdegs, ir nebus negrįžtamai sunaikinta dėl netinkamo jungimo į elektros tinklą.